Аура и енергийни тела

Аура

Аурата на човека е изградена от информационни и енергийни структури. Тя се състои от много сложна мрежа от фини енергийни нишки. Чрез аурата човек е свързан с ноосферата¹ и осъществява непрекъснато взаимодействие с околното ноосферно пространство. От друга страна, тя се намира под постоянно въздействие на интелектуалната и психическа дейност на човека.

Аурата се променя под влияние на собствените преживявания на човека, под влиянието на взаимодействието с други хора, растения, животни, минерали и под влиянието на излъчванията от околното пространство (ноосферата).

Аурата има формата на яйце и излиза извън пределите на физическото тяло в няколко пространствени измерения. Изследователите разделят аурата на няколко слоя (тела), които се взаимопроникват и наслагват един върху друг. Всяко следващо тяло е изградено от по-фина субстанция и по-високи вибрации, отколкото тялото, което обвива и с което се взаимопрониква. Всеки слой е различен, има своя собствена функция и е свързан с определена чакра.

¹Академик Вл. Вернадски определя ноосферата като „пространството” в което всички хора, растения и животни осъществяват своята емоционална и ментална дейност. Всичко, което се случва в това „пространство” с едно живо същество се отразява на всички останали живи същества.

Аура
Снимка: http://fondation-brofman.org

Енергийни тела

Изследователи от различни традиции и школи определят броя на фините тела между три и десет. Най-разпространен е моделът с осем тела.

  1. Физическо тяло – изградено е от най-плътната материя. То се състои от клетъчната система и в него се реализира връзката със света чрез петте органа на възприятията.

2. Етерно (ефирно) тяло – това е първото фино тяло и представлява точно копие на физическото, като го обгръща и прониква изцяло, излизайки извън него на около 3-5 см. Има същата структура като физическото, включайки неговите органи и части.

Етерното тяло съдържа матрицата, по която се изграждат всички органи и системи на физическото тяло. Основната задача на етерното тяло е да защитава физическото. В него се намира цялата информация за енергийното състояние на физическото тяло. Затова всички нарушения и болести на физическото тяло първоначално се появяват в това тяло. Уврежданията на етерното тяло се появяват във физическото и обратно.

  1. Емоционално тяло – с малко по-висока честота от етерното вибрира емоционалното тяло. Благодарение на него ние изпитваме емоции и желания, любов, радост, ентусиазъм или мъка, тъга, страх, гняв, униние, депресия и т.н.

Емоционалното тяло е по-подвижно от физическото и етерното. То превръща мислите в чувства, емоции и желания и обратно. Управлява жлезите с вътрешна секреция и нервната система.

  1. Астрално тяло – то е “двойник” или “близнак” на физическото тяло, но е направено от много фина високочестотна енерго-информационна субстанция. С астралното тяло имаме способността да действаме в астралното измерение. Възможни са случаи на “излизане извън тялото”, при които съзнанието се прехвърля от физическото в астралното тяло.

Всяка нощ по време на сън посещаваме астралния свят. Спомените от преживяванията там наричаме сънища.

Астралното тяло е свързано с физическото със “сребърна нишка”, която се прекъсва в момента на смъртта.

  1. Ментално тяло – простира се извън астралното и е изградено от още по-фини енергии. В него са разположени структурите, които управляват мисловните процеси, приемат и предават информация.

Това тяло приема информация, която поражда в мозъка на човека мисли, а те пораждат форми. То съдържа основните схеми на мислене, които се формират през целия човешки живот. Създадените в ума концепции и образи оказват влияние на реалния живот и привличат съответните събития и ситуации. За да се промени начинът на мислене, е необходимо да се измени съзнанието, като се въздейства на подсъзнанието чрез хипноза или самовнушение.

  1. Кармично тяло (каузално) – то обхваща всички тела, които стоят под него (физическо, етерно, емоционално и ментално). В кармичното тяло е отпечатана кармата на човека от предишни прераждания, отпечатва се кармата от настоящето прераждане, както и връзките между хората и обстоятелствата. То съдържа причините за всички действия на човека и сведения за вероятните му бъдещи постъпки.
  2. Будхиално тяло – това е тялото на душата. То се намесва само при изричното желание на човека и при изключителни обстоятелства. В повечето случаи душата на човека наблюдава. Будхиалното тяло съхранява опита, придобит в този и другите животи.

Във вътрешния живот на човека будхиалното тяло се проявява като основните линии на съдбата, които         човек не може да промени или ще се наложи дълго време да полага огромни усилия.

  1. Атманично тяло – то е носител на Духа на човека. Атман на санскрит означава дух. Това тяло осигурява връзката с Висшия разум, получава от него информация и предава нужните сведения на Висшия разум, като съхранява целия жизнен опит на човека. В него е записана мисията на индивида, неговата жизнена програма – задълженията, които е поела душата в съответната инкарнация.

 

Използвана литература: Муранов, Вл., Ти можеш да бъдеш излекуван, София, 2015