Енерго-информационна защита

Геопатогенни зони

Съществуват външни фактори, които влияят върху енерго-информационното поле на човека. Тяхното негативно въздействие може да засегне неговото здраве, взаимоотношенията му с другите, работата, брака, късмета и др. Въздействия, които рушат полето на човека, са геопатогенни излъчвания и мрежи, технопатогенни излъчвания, вампиризъм, обсебване, урочасване, магия. Независимо дали  човек вярва в съществуването им или не, те оказват своето разрушително въздействие. За съжаление официалната медицина не отчита тези фактори и оттам неспособността да се справи с редица заболявания, тъй като докато не се премахне причината за възникването им, пълно излекуване не е възможно.

Нека да се запознаем накратко с изредените външни въздейстия, за да можете да ги разпознавате и вземете разумни мерки за защита.

1. Геопатогенни зони – това са места, където земята излъчва вредни за биополето вълни. Обикновено на тези места има подземни водни течения, разломи, кухини със застояла вода и др.

Геопатогенни излъчвания могат да се породят и от негативната психическа дейност на хората   (психопатогенни зони). Тук спадат и места, където са се състояли битки, гробища и др.

2. Геопатогенни мрежи – по-известни са мрежите на Хартман и Кюри, чиито линии и пресечни точки образуват зони с вредно за здравето излъчване. Ако човек пребивава продължително време върху такава точка, може да се разболее.

Геопатогенни мрежи
Снимка: http://www.celebritynews.ro

3. Технопатогенни въздействия. Съвременната цивилизация е избрала технологичен път на  развитие. Новите технически изобретения значително улесняват живота ни, хората имат достъп до огромно количество информация. Неща, които допреди няколко десетилетия можеха да се прочетат във фантастичните романи, днес са реалност, с която дотолкова сме свикнали, че не бихме могли да си представим живота без тези „удобства”. Но каква цена плащаме за всичко това?

Всички електронни уреди, мобилни телефони, таблети, телевизори, сателитни антени, компютри, рутери, микровълнови фурни, климатици и т.н. генерират лявовъртящи се торсионни полета, които са опасни за здравето на хората. Техните излъчвания рушат аурата на човека, вкарват отрицателна информация в полето му и могат да се оприличат на „вирусни програми”, които изтриват животоподдържащите позитивни файлове, а това води до появата на заболявания.

В новите модели коли има все повече електроника, което ги прави източник на технопатогенни излъчвания. Метрото е също мощен генератор на отрицателни торсионни полета.

Човек изразходва голямо количество енергия, за да се защити от всички тези вредни излъчвания, което води до енергиен недостиг, а това влияе върху здравето, успеха, щастието и благополучието му.

4. Вампиризъм. В днешни дни това е широко разпространено явление, тъй като много хора се намират в енергиен недостиг. Вампиризмът е отнемане на информация и енергия от друг човек или група хора по неморален начин. Освен между хора и групи хора, вампиризмът може да е и между енерго-информационни паразити и хора. Паразитите са огромни енерго-информационни структури, които са надвиснали над големите градове и се хранят с негативната енергия, която хората излъчват. Паразитите имат механизми, с които манипулират и провокират човека, за да реагира негативно.

Ако бързо се уморявате, раздразнителни сте, изпитвате тъга, гняв, униние, агресия и др., значи има вероятност да сте жертва на вампиризъм.

5. Магия – целенасочено и злонамерено съставена енерго-информационна програма, която се внедрява в аурата на жертвата. Програмата може да бъде насочена срещу здравето на човека, неговото финансово положение, може да цели и разваляне на взаимоотношенията му с други хора, партньор и др. Докато магията не бъде напълно изчистена от биополето, тя продължава своето тихо и незабележимо действие, рушейки здравето и съдбата на жертвата. За съжаление тя е доста разпространен начин за несанкционирано решаване на проблеми по нашите земи и не бива да се подценява.

6. Урочасване. При него нападателят пробива защитата на жертвата иотклонява нейния низходящ енергиен поток към себе си, като засегнатите енергийни центрове са трето око, върха на главата или гърлото.  Симптоми за урочасване са главоболие, вцепененост, нежелание за общуване.

7. Обсебване. При него има проникване в аурата на човека на развъплътено същество или покойник, като те налагат своята воля на обсебения човек и променят неговото поведение. Много от негативните навици като алкохолизъм, тютюнопушене, преяждане, се дължат на обсебване.

Ако изпитвате хронична умора, главоболие, раздразнителност, световъртеж, униние, агресия и др., е добре веднага да вземете мерки за енерго-информационна защита.

Как да се защитите?

Съществува уникална технология за защита на дома и персонална защита и енерго-информационна регулация. Повече информация за ноосферните регулатори за защита можете да прочетете тук.

 

Използвана литература: Аверуни, А., Космическата матрица на човека, София, 2003