Защо боледуваме?

Повечето хора смятат болестта за някакво независимо от тях външно зло, което ги връхлита в даден момент от живота им. След което гледат по най-бързия начин да се отърват от болестното състояние и тичат по лекари, от които очакват да им решат проблема. Виновни са външни обстоятелства, некомпетентните лекари, екологичното замърсяване и т.н., но човек никога не се вглежда в себе си.

Какво всъщност ни разболява?

Храната, водата, въздуха, паразитите? Всичко това е само един фон, сред който болестта намира благоприятна почва за развитие. Разболява ни нашето негативно мислене, негативните емоции, които изпитваме и поведението ни. Ако човек иска да оздравее, трябва да започне с промяна на мисленето и емоционалните си реакции. Преди всичко е необходимо да открие кои негови подсъзнателни убеждения го разболяват. Болестта показва, че човек греши в дадена сфера, отклонил се е от пътя или е необходимо да смени посоката. Конкретният симптом разкрива точно коя област е проблемна за дадения човек.

Болестта – наш учител

Осъзнавайки причините за своята болест, човек израства духовно, пробужда се. В този смисъл болестта може да се нарече учител. На нея трябва да се гледа с благодарност, защото ни провокира да погледнем навътре в себе си и да коригираме негативните си ментални модели, кара ни да бъдем искрени пред себе си. Заболяването е урок, който трябва да бъде научен. Човек трябва да поеме отговорност за състоянието, в което се намира и да работи съзнателно за преодоляването му. А не да разчита само на лекарства или доктори.

Вторична полза

Често човек има вторична полза от своята болест – чрез нея той получава повече внимание и грижи от околните или дълго отлаганата почивка. Болестта е “оправдание” да избегне определени ситуации, отговорности и т.н. Подсъзнанието е много изобретателно и е в състояние да организира всякакви “изненади”, само и само да реализира позитивното намерение, което стои в основата. За съжаление подсъзнанието не винаги избира позитивни преживявания, за да постигне желаната цел. И в този случай пълното излекуване не е възможно, докато човек не осъзнае истинските си нужди и потребности и не намери позитивни модели на поведение за тяхната реализация.

Послания от душата

Болестта може да се тълкува и като знак от душата, че човек се е отклонил от своя житейски път, а именно че упражнява неподходяща професия. Всеки идва на Земята с определена мисия и носи таланти, които трябва да развива. Задача на всеки човек е да открие своето призвание и това, с което би бил най-полезен за другите.

Енергиен недостиг

От нашите мисли и емоции зависи количеството и качеството на енергията, която допускаме да навлезе в нашата система. Продължителният енергиен недостиг довежда до заболявания, а той е резултат от недостатъчно зареждане на чакрите (а оттам и на вътрешните органи и системи) и неправилно разпределение на енергията по меридианите.

Външни въздействия

Съществуват и външни въздействия, на които ако човек е изложен, са възможни отклонения от здравословното състояние и болести. Това са геопатогенни зони, технопатогенни и социопатогенни излъчвания (за повече информация вижте тук).

За финал бих искала да обобщя, че болестта е сигнал, предупреждение от подсъзнанието ни, че нещо не е наред, че нарушаваме законите на Вселената с нашето поведение и мисли. Затова е погрешно веднага да потискаме симптома с лекарства. Необходимо е да приемем болестта, а не да се борим с нея. Да й благодарим и да чуем посланието, което ни носи, да се вгледаме в себе си и да поемем отговорност. След осъзнаването идва ред на действията, водещи до промяната, излекуването и израстването на душата. Когато научим урока, симптомът изчезва. Какво по-хубаво от това? Вие вече сте нов човек, много по-съзнателен и буден. Възстановили сте нарушената хармония и сте готови за нови предизвикателства по пътя към усъвършенстването.