Как биорезонансната терапия може да помогне да се избавим от паразитите

Резонансно честотона терапия
Снимка: http://www.olviacenter.com

В последните години биорезонансната терапия се развива с бързи темпове, изпреварвайки достиженията на традиционните методи за диагностика и терапия. Тя е не само по-бърз, но и по-точен и безвреден метод за откриване и лечение на различни видове паразити в организма на човека – бактерии, вируси, гъбички.

    Какво представлява резонансно-честотната терпия?

    Много от заболяванията са свързани с наличието на паразити в различни органи и тъкани, които живеят в състояние на симбиоза. Според официалната статистика около 90-97% от жителите на Земята са се сблъсквали през живота си с паразити и до 75-80% са техни постоянни носители. За съжаление съвременните методи на официалната медицина не са в състояние да открият всички причинители, тъй като те се крият в тъканите – от хиляди години са се приспособявали да живеят в нашето тяло незабелязано. Освен това този вид диагностика струва скъпо и отнема доста време, за да се извършат анализите. И не на последно място, лечението е с лекарства, чиито продължителен прием дава странични ефекти и крие опасности за здравето.

На помощ идва новото направление биорезонансна диагностика и терапия, което се справя със случаи, за които официалната медицина е безсилна. Резонансно-честотната терапия (РЧТ) е терапия чрез външни сигнали, с които отделните микроорганизми и техните системи влизат в резонанс. РЧТ позволява ефективно да се лекуват заболявания, при които има наличие на всякакъв вид причинители с различна форма на локализация в органите или тъканите, на всички стадии на процеса, без вреда за организма на човека.

Какъв е принципът на действие на биорезонансната диагностика и терапия?

Всеки организъм като цяло и неговите отделни органи и тъкани вибрират в определени честоти. Мембраната на клетката постоянно вибрира, като това създава електромагнитно поле, притежаващо определени характеристики (честота, амплитуда и т.н.). При клетките от един и същи вид, които имат еднакъв строеж, честотата  на вибрация също е еднаква.

Същото важи и за вирусите, бактериите и паразитите – всеки вид излъчва електромагнитни полета в специфична за него честота или честотен диапазон. Благодарение на това, всеки вид патоген може да бъде разпознат и дезактивиран. До момента са регистрирани честотни диапазони на повече от 150 хиляди паразитни форми.

Принципът на биорезонанса се използва както в диагностиката, така и в терапията – на организма на човека се подава електромагнитно поле с честотата на някакъв причинител и ако той присъства в организма, възниква резонансен отговор или усилване на сигнала. При въздействие с определена честота върху химичните връзки в макромолекулите на причинителите произтича рязко усилване на вибрацията, и като следствие, разрушаване на химичните връзки в тях и гибел на инфекциозните агенти. Всички жизнени процеси в микроорганизмите се нарушават и те стават лесно достъпни за имунната система на човека.

Резонансно-честотната терапия е ефективен и безопасен метод за лечение и профилактика на много заболявания, причинени от едни или други инфекциозни фактори и позволява съществено да се снижи потребността или да се избегне необходимостта от лекарствена терапия. Само за няколко минути може да се направи пълна диагностика за наличие на паразити в организма и да се види процентно какво е наличието на всеки патоген. Освен това този вид диагностика дава информация за състоянието на вътрешните органи и към какви заболявания е предразположен изследваният човек; показва кои са вредните и полезни храни за него; какво е състоянието на аурата и чакрите му; както и др. параметри.