Подсъзнателна програма

Това са убеждения в подсъзнанието на човека, които реализират неговите доминиращи желания или нежелания. Убежденията се формират още в детството под влияние на родители, учители, авторитети, а по-късно и чрез собствени преживявания, наблюдения. Заложените в подсъзнанието ни убеждения формират нашата реалност.

Съществуват както позитивни, така и негативни програми, водещи съответно до успех или неуспех в дадена област. Примери за позитивни програми са програма за здраве, за успех, щастие, късмет, богатство и др. Сред основните негативни програми са програма за болест, бедност, безбрачие, провал и др.

Това означава, например, че ако вярвате, че парите са лошо нещо или, че богатите хора са лоши (програма за бедност), вие няма да успеете да привлечете и задържите пари, колкото и да го искате на съзнателно ниво.

Всеки получава това, което съответства на неговите мисли, на вътрешните му убеждения и очаквания – външното отразява вътрешното.

За да променим или получим нещо в живота си, е необходимо на първо място да променим ограничаващите си убежденията, които ни пречат да реализираме позитивни състояния и преживявания.