Радиестезия

Радиестезия

Какво е радиестезия?

Радиестезия е способността на човек да усеща различни излъчвания и да улавя сигнали от природните обекти, от живите същества, от човека, от космическите обекти и т.н., непосредствено или от разстояние¹. Радиестезията е била използвана от най-древните цивилизации – в древен Китай, Египет, Индия е имало хора с определени способности, които са можели да получават информация, недостъпна за човека, използващ само петте си сетива.

¹Мандаджиева, М., Радиестезия, Изд. НенАН, Варна, 1997, с.7

Къде намира приложение радиестезията и  с какво може да ни бъде полезна?

Може да намери приложение във всички сфери на човешката дейност. Използва се широко в областта на здравето, за откриване на вредни излъчвания в пространството, откриване на подпочвени води, полезни изкопаеми, в археологията, градинарството и др.

Чрез радиестезична диагностика можете да проверите за наличие на следното:

  1. Негативни външни въздействия – енергиен вампиризъм, магия, обсебване (обяснение за същността на тези явления можете да намерите тук).
  1. Геопатогенни и технопатогенни излъчвания в аурата.
  2. Негативни програми в подсъзнанието и емоционално-поведенчески модели, водещи то заболявания.
  3. Проверка за нарушени функции на органи и системи.
  4. Степен на интоксикация
  5. Проверка кои билки, лекарства, хранителни добавки, козметика и др. са подходящи за изследвания човек и доколко е ефективно лечението му с тях.
  6. Индивидуална проверка за полезни храни и напитки  
  7. Откриване на геопатогенни зони и други вредни излъчвания в дома и офиса.
  8. Откриване на таланти и заложби, които притежава изследваният човек.
  9. Съвместимост между партньори в брака и бизнеса.

Това са само част от приложенията на радиестезията. Засега изброените геопатогенни, психопатогенни и технопатогенни въздействия и отклонения могат да бъдат открити единствено чрез радиестезична диагностика. На този етап няма налична техника, която да отчита тези фактори. Затова най-точният инструмент за улавянето им остава човекът, обучен да борави с фините излъчвания. А причините за заболяванията на човека и неуспехите му в различни сфери се коренят точно на това невидимо енерго-информационно ниво. За съжаление съвременната медицина не отчита тези фактори и съответното предписано лечение няма ефект или той е краткотраен.

Предимствата на радиестезията са много и не свършват с изброените дотук. Радиестезистът има достъп до подсъзнанието на изследвания човек и оттам може да извлече информация, която би помогнала за разрешаването на проблеми от всякакъв характер.