Съзнание и подсъзнание

Съзнание

Това е тази част, която мисли логично, разсъждава, анализира, сравнява, критикува. Съзнанието възприема информация от външния свят чрез петте сетива. Наричано е още Аз, его, което поставя граници и разграничава индивида от другите. Егото постоянно говори и е гръмогласно. То изисква задоволяване на своите потребности, ориентирани към физическото измерение. Егото насочва вниманието върху външния свят, като така се получава непълна картина на реалността и изкривяване и стесняване на възприятията.

 

Подсъзнание

Подсъзнанието възприема мислите, убежденията, идеите, в които съзнателно вярва човек. То не разсъждава кое е добро и кое лошо, доверчиво е и приема това, което съзнателно допуснем за вярно в мислите и чувствата си. След което подсъзнанието превръща съответните мисли и убеждения в реалност – в конкретно събитие или преживяване.

Подсъзнанието има памет, в него се съхраняват всички спомени, а също и вътрешни ресурси, креативност и способности за решаване на проблеми. То може да усвоява навици, които се автоматизират чрез повторения и така стават несъзнателни.

Подсъзнанието изпитва емоции, които съответстват на мислите на егото. Езикът му се състои от образи, символи, емоции, желания, има интуитивна природа.