Чакри и меридиани

Чакри
Снимка: http://www.spiri-apps.com

Чакри

Думата “чакра” е санскритска и означава колело или диск. Представлява фуниеобразен вихър, който е пресечна точка на различни измерения и енерго-информационни потоци. Чакрите са разположени във финото тяло на човека, което представлява нефизическо психично тяло и е наложено върху физическото тяло.

Чакрите могат да бъдат отворени, затворени или да се намират в състояния, междинни на тези две положения. Тези центрове са врати между различни измерения, като активността на едното измерение въздейства на друго измерение. Например, когато изпитваме дадена емоция, тя въздейства върху физическото тяло, в което се забелязват определени реакции (треперене на гласа, ръцете, топка в стомаха и др.).

Чакри
Снимка: http://www.spiri-apps.com

На физическо ниво чакрите съответстват на нервните ганглии и на жлезите от ендокринната система. Всички разположени около тях клетки и органи се захранват с енергия от чарките. Колкото по-развити и по-отворени са чакрите, толкова повече енергия ще влиза в тялото и човек ще бъде по-здрав.

Всяка от чакрите притежава своя индивидуална функция и отговаря за определен аспект от живота на човека. Ако в някаква сфера се появят проблеми, това означава, че на човек не му достига съответната енергия с определено качество.

Всяка чакра има индивидуален цвят, съответстващ на един от цветовете на дъгата и трепти с определена честота. Също така чакрите имат и информационна функция – всяка от тях отговаря за предаването на определен вид информация. Те осъществяват връзката между телата, предавайки енергия и информация от Висшите планове към физическия и обратно.

 

 

Меридиани

Енергийни меридиани

Жизнената енергия на човека (чи, ци, ки, прана) циркулира по канали, наречени енергийни меридиани. Вътрешната им част е свързана със съответни органи от тялото, а външната част е свързана с кожата, върху която са разположени специални акупунктурни точки. На всеки вътрешен орган съответства определена линия (меридиан) с точно фиксиран брой точки, лежащи върху нея.

Според Дао меридианите са 12 главни, 8 чудесни или необичайни, 72 спомагателни и още хиляди, свързващи акупунктурните точки. По меридианите жизнената енергия достига до всеки орган и клетка в тялото.

Въздействайки върху акупунктурните точки на даден меридиан чрез иглоубождане, масаж или обгаряне, може да се изменят и нормализират функциите на съответстващия му вътрешен орган или система. С този метод на лечение се занимава традиционната китайска медицина, като особено важно е поддържането на баланса между Ин и Ян в меридианите и количеството на жизнена енергия в системата. Качеството и количеството на жизнена сила се определя преди всичко от мирогледа на човека и от условията, в които живее. За да поддържа добро здраве, успехи, благополучие, хармонични отношения и др., е необходимо човек да се зарежда с качествена високочестотна енергия.