Може да Ви звучи странно, но високомерието (усещането за превъзходство и собствена значимост) и ниската себеоценка произхождат от едно и също чувство – горделивостта – един от смъртните грехове в християнската религия. Защо това е така? Горделивостта е чувството за …

Високомерието и ниската себеоценка – производни на горделивостта Прочетете повече »