Човекът без цели е като хартиено корабче, подмятано от вълните в морето, като перце, носено от вятъра в различни посоки. Животът на хората без цели е обусловен от външните условия, обстоятелства и хора. Затова каквото и да е случи, те …

Защо е добре да си поставяме цели Прочетете повече »